Dorpsraad Giessen-Oudekerk

Copyright © 2014 - 2018 Oudkerks Belang. Alle rechten voorbehouden

Laatste update 16-06-2018

Opgericht 29 januari 2014

Verslag Jaarvergadering 16 mei 2017


Ondanks het mooie weer wisten toch nog een 40-tal bewoners de weg naar Olt Ghiessen.

Voorzitter Ronald van Someren heette iedereen welkom en begon met het noemen van de projecten die sinds de oprichting in januari 2014 zijn gerealiseerd (of nog  lopend zijn)


De Steiger

AED’s

Groenplein/Oudkerkseweg

Straatverlichting

Voetbal VeldjeHieronder een beknopt verslag van de belangrijkste uitkomsten van de enquête


We hebben in December 2016 een enquête verspreid in ons dorp, doel hiervan was om inzicht te krijgen hoe u als inwoner denkt over het dorp en wat wij als Dorpsraad daarin kunnen betekenen


415 verspreid

77 retour gekomen 19%


Betrokkenheid (hoe betrokken voelt u zich bij het dorp?)


90% voelt zich betrokken bij het dorp waarvan 30% zeer betrokken en 60% redelijk betrokken, de overige 10% voelt zich nauwelijks betrokken


Enthousiasme

75% is enthousiast of zeer enthousiast over het dorp, 24% is neutraal of heeft daar geen mening over en 1% is het daar helemaal niet mee eens


Mening over dorp

90% van de mensen is het eens met de stelling: Giessen-Oudekerk is een mooi dorp, de rest is opgedeeld in neutraal of geen mening en 1% vind van niet


Verhuizen (denkt u er over om binnen 10 jaar te gaan verhuizen?)

80% denkt daar niet over en als ze zouden verhuizen dan wil 90% in Giessen-Oudekerk blijven wonen zelfs als ze afhankelijk worden van zorg maar ruim 60% vind dat er niet voldoende woningen in ons dorp


Groenvoorziening (wat vindt u van de hoeveelheid groen in Giessen-Oudekerk?)

90% vindt dat voldoende en daarvan vind een kleine 80% dat het onderhoud daarvan ook voldoende is


Verkeer (vindt u de verkeersituatie in Giessen-Oudekerk veilig?)

55% is het daar mee eens maar 45% is het daar mee oneens, een groot gedeelte vindt de situatie dus niet veilig.

We zijn bezig met het kijken naar verkeers remmende oplossingen, denk aan obstakels op de weg zoals planten bakken (onderhoud) en aan een veilige oversteek plaats bij de Steiger.


Openbare gebouwen (Kerk, Café, Oude School, Soos en School)

Behoud van de basisschool in Giessen-Oudekerk is belangrijk voor de leefbaarheid van het dorp

95% is het daar mee eens. Meer dan de helft van de inwoners 55% komt van 1x per jaar tot meerdere keren in de week op school, de overige 45% geeft aan er nooit te komen.

Van de openbare gebouwen in Giessen-Oudekerk worden het café en de kerk veruit het meeste bezocht en de Soos het minst.

Op de vraag of er voldoende aanbod van activiteiten en workshops in het dorp is geeft 55% aan van wel en 45% van niet, hier ligt een mogelijkheid voor mensen die graag iets willen organiseren, eventueel met de school als locatie.

80% vindt dat de informatie voorziening over de activiteiten voldoende is.Woningvoorziening Ouderen

Kunnen ouderen in Giessen-Oudekerk blijven wonen als ze zorgbehoevend zijn? Een kleine 35% is het daar mee oneens een kleine 30% is het daar mee eens, de rest heeft daar geen mening over. Nu vind 65% van onze inwoners wel dat het een taak van de buren of dorpsbewoners is om zorgbehoevende in ons dorp te helpen


Sociaal Belang


99% van de inwoners voelt zich sociaal veilig in Giessen-Oudekerk ook ’s avonds


Een kleine 80% weet de AED apparaten te hangen in ons dorp (School kern, firma de Hek Bovenkerkseweg, Jan van der Vlies Binnendamseweg 47 voor de omgekeerde wereld of tegenover firma Muilwijk en in de Kloeve hangt er 1)


Ruim 50% vindt het belangrijk om groene energie te gebruiken en 30% hiervan zou hier gebruik van maken als dat met de straat of buurt ingekocht zou worden. Voor het gezamenlijk isoleren van woningen geeft 25% aan dit belangrijk te vinden maar voor dit soort duurzame maatregelen geeft ruim 50% aan dat de gemeente hiervoor subsidie zou moeten geven


Voor het scheiden van afval zegt ruim 80% dit belangrijk te vinden, 15% heeft daar geen mening over en 5% gooit alles in 1 en dezelfde container


95% van de inwoners vindt dat de verenigingen en het verenigingsleven een belangrijke rol vervullen in het dorp


Na het financieel verslag van de penningmeester vertelde Ronald waar de dorpsraad zich op dit moment mee bezig houdt;

Veiligheid verkeer

Zebra bij de Steiger

Project met Giessenburg asbest vrij dorp en eventueel gezamenlijk zonnepanelen

Planten bakken aan lantaarn palen

Fietsenhok school


Ook vertelde Ronald dat we op zoek zijn naar vrijwilligers die zich een paar uurtjes willen inzetten voor onderhoud van bijvoorbeeld de steiger en, in een later stadium, voor de planten bakken


Na de pauze volgde een presentatie van Max Hoefijzers, door O2A5 ingehuurd om “krimpscholen” te begeleiden en Jaco de Bruin namens de werkgroep die in het leven is geroepen voor het behoud van de school in Giessen-Oudekerk.


Zij vertelden dat er in korte tijd al bijzondere resultaten zijn geboekt. Zo zal in het nieuwe schooljaar door Wasko al worden gestart met buitenschoolse opvang. (BSO) Hiervoor zal 23 mei een informatie avond worden gehouden in de school. Aanvang 20.00 uur.

Verder wordt er gekeken om van het nadeel van het huidige lage  leerlingaantal een voordeel te maken door meer individueel onderwijs te geven. Ook wordt gekeken naar verschillende onderwijs programma’s en lesvormen.

Max gaf aan dat de Oukerkse aanpak zo positief wordt ervaren dat er in andere krimpgemeenten voor de zelfde aanpak wordt gekozen.

Hierna nam Ronald opnieuw het woord en deelde mede dat het bestuur op zoek is naar nieuwe bestuursleden. Het bestuur zou graag zien dat er wat doorstroming in het bestuur komt om iedereen fris en scherp te houden.

Verder gaf hij aan dat de dorpsraad geen ideeën fabriek is maar dat de ideeën juist vanuit het dorp moeten komen.


Ronald bedankte hierna een ieder voor zijn of haar komst en bijdrage.