Dorpsraad Giessen-Oudekerk

Copyright © 2014 - 2018 Oudkerks Belang. Alle rechten voorbehouden

Laatste update 16-06-2018

Opgericht 29 januari 2014

Het belang van Oudkerks Belang

Oudkerks Belang is als dorpsraad de schakel tussen de inwoners van Giessen-Oudekerk en de gemeente Giessenlanden.

De dorpsraad heeft onder andere als taak gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de gemeente  over zaken die voor Giessen-Oudekerk van belang zijn.


Denk hierbij aan het bevorderen van de leefbaarheid, verbeteren van de voorzieningen, het verhogen van het draagvlak van voorstellen en plannen van de gemeente en het toetsen van deze voorstellen en plannen aan de wensen en inwoners van Giessen-Oudekerk.


Het is van groot belang dat zo veel mogelijk bewoners betrokken worden bij de besluitvorming binnen de dorpsraad. De dorpsraad zal daarom de bewoners zoveel mogelijk informeren over binnen gekomen plannen en voorstellen van de gemeente. Zowel via deze site alsook social media als Facebook en Twitter.


Indien noodzakelijk zal de dorpsraad een bewonersavond organiseren. Ook dit zal ruim van te voren via diverse media onder de aandacht worden gebracht