Dorpsraad Giessen-Oudekerk

Copyright © 2014 - 2018 Oudkerks Belang. Alle rechten voorbehouden

Laatste update 16-06-2018

Opgericht 29 januari 2014


OPEN BRIEF MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Beste inwoners van Giessen Ouderkerk

Deze week is huis aan huis een brief verspreid met een uitnodiging voor een bijeenkomst op 1 februari 2017. Onderwerp van deze avond is een open brainstormsessie voor wat betreft het voortbestaan van de school. In de brief wordt mededeling gedaan over de situatie van de school en wordt gezinspeeld op mogelijke sluiting in de toekomst.

Graag wil ik als voorzitter van de medezeggenschapsraad van de school een aantal zaken toevoegen welke van belang zijn en waardoor ik hoop op een massale opkomst om deze belangrijke schakel in ons dorp te behouden. Daarbij richt ik mij via dit bericht voornamelijk op de inwoners die ons dorp een warm  hart toedragen maar juist (nog) geen schoolgaande kinderen hebben.

Het behoud van de school is voor Giessen Ouderkerk van groot belang. Bijna alle inwoners die de enquête van de dorpsraad hebben ingevuld geven aan dat behoud van de school cruciaal is voor de leefbaarheid van het dorp. Niet voor niets verzamelen wij ons jaarlijks op koningsdag op het schoolplein voor de kinderspelen en het traditionele oranjebittertje en vaart de schoolboot steevast mee als vast onderdeel van de Gondelvaart. Je moet er toch niet aan denken dat dit er allemaal niet meer zal zijn.

Mede door de twijfels over de toekomst overwegen (toekomstige) ouders in ons dorp om kinderen niet langer in te schrijven of maken de overstap naar scholen in ons omringende dorpen. De kwaliteit van onderwijs en de resultaten zijn hiervoor nooit een aanleiding geweest maar effect is wel dat we de afgelopen jaren te kampen hebben gehad met een afname in het aantal leerlingen en dus ook een afname van overheidsbijdrage. Zonder deze afname had het voorbestaan mogelijk niet eens een onderwerp van gesprek geweest maar dit is nu wel iets waarmee we te maken hebben.

Graag willen wij hierbij alle inwoners en betrokkenen oproepen om op 1 februari massaal naar de bijeenkomst te komen. Wij zijn ervan overtuigd dat er met creatieve initiatieven vanuit gezamenlijk dorpsbelang een prachtig plan neergelegd kan worden waaruit continuïteit en zelfs verbetering van de leefbaarheid kan worden gerealiseerd. Zoals u heeft kunnen lezen is er geen sprake van sluiting op korte termijn maar krijgen we de mogelijkheid om nu al mee te denken over een plan om juist een langdurig voortbestaan van de school te kunnen garanderen.De school als middelpunt van het dorp blijft een belangrijke onderdeel welke bijdraagt aan de leefbaarheid van ons dorp en dus ook voor de keuze van toekomstige bewoners. Als we nu niet in actie komen dan ziet ons dorp er over een aantal jaren mogelijk heel anders uit en zal ook minder aantrekkelijk worden voor jonge gezinnen die zich in Giessen Ouderkerk willen vestigen.  

We willen in ieder geval nu al op 1 februari  laten zien dat wij de school als belangrijke schakel zien voor de leefbaarheid van Giessen Oudekerk door nu al actief mee te denken over het bestaansrecht voor langere termijn. Kunnen wij ook op u rekenen??

Iedere suggestie is deze avond welkom en ook als u geen enkele suggestie heeft is een massale aanwezigheid vanuit steun al een heel belangrijk signaal richting de partijen die mogelijk in de toekomst beslissingen moeten nemen over het voortbestaan van de school. Laat zien dat dit ook u aan het hart gaat! Dan zie ik u graag op 1 februari 2017 vanaf 20:00 uur in het gebouw van de basisschool.  

Namens de medezeggenschapsraad OBS Giessen Ouderkerk

Jaco de Bruin Wendy van Peet08-06-2016

Mogelijke fusie gemeenten HetGesprekWaard!

Kom naar de gespreksavond voor  Giessen-OudekerkDe meerwaarde van een mogelijke fusie tussen gemeenten Giessenlanden en Molenwaard is onderwerp van gesprek op de bijeenkomsten voor inwoners in juni en juli. In totaal vulden 861 inwoners de enquête in, waarbij de centrale vraag was: “Levert een fusie tussen gemeente Giessenlanden en Molenwaard een meerwaarde op voor bewoners, bedrijven en instellingen?”

De kansen en zorgpunten die bij de respondenten uit het dorp het meest leven, worden op de gespreksavonden besproken.


Gespreksavonden

Bezoek de gespreksavond die bedoeld is voor uw dorp. Als u verhinderd bent op deze dag dan kunt u ook een andere avond in uw gemeente bezoeken:

- maandag 13 juni: Giessenburg, Giessen-Oudekerk en Schelluinen (de Til in Giessenburg)
- dinsdag 21 juni : Hoogblokland en Hoornaar (het Bruisend Hart in Hoornaar)
- maandag 27 juni : Arkel (de Lingehof, Arkel)
- woensdag 29 juni : Goudriaan en Noordeloos (de Multistee, Goudriaan)

De zaal is vanaf 19.15 uur geopend, de bijeenkomst is van 19.30 uur tot ongeveer 22.00 uur.

De bijeenkomst bestaat uit een algemeen plenair deel en subsessies per dorp. Tijdens de sessies gaan gemeente en inwoners per dorp met elkaar in gesprek over de thema’s die voor hun eigen dorp in de enquête naar voren zijn gebracht. Uiteraard is er ook gelegenheid om over andere thema’s te spreken.


De uitkomsten van de digitale raadpleging zijn te vinden op: www.hetgesprekwaard.nl

Hier vindt u ook de informatie over het totale onderzoek en de data van de gespreksavonden in Molenwaard.


Domino

Enige tijd terug heeft de gemeenteraad een bedrag van € 187.500,00 beschikbaar gesteld waarmee goede ideeën op het gebied van zorg en welzijn met een geldbedrag op gang kunnen worden geholpen. Mensen met ideeën worden uitgenodigd deze aan ons te presenteren of te beschrijven. Daarna zal een jury beslissen of het plan in aanmerking komt voor een bijdrage.

Voor meer info klik hier


23-11-2016

Bomen Groenplein

Maandag 28 november gaat de Bomenbank de grote bomen op het Groenplein planten. De start van de werkzaamheden is gepland om 7.00 uur.


20-06-2016

Feestelijke opening Steiger bijzonder gezellig

Wij als bestuur kijken terug op een bijzonder gezellige feestelijke openingsavond van de gerenoveerde steiger.

Zo’n 70 bewoners kwamen onder het genot van een hapje en een drankje het resultaat bewonderen.

De dorprsraad was blij verrast dat ook wethouder Teus van Houwelingen tijd had weten vrij te maken en sfeer kwam proeven.

Er werden die avond een aantal foto’s gekozen die uitvergroot op de beide panelen op de steiger zullen komen. Hier komen we binnenkort op terug.01-05-2016

Opening Steiger

De Dorpsraad wil u graag uitnodigen voor de opening van De Steiger op vrijdag 17 juni vanaf 18:00 tot 21:00.  

Er wordt gezorgd voor een klein hapje en drankje.  

We hopen u te mogen begroeten op 17 juni om 18:00.  


Op de steiger willen we aan de wanden die geplaatst zijn een winter- en zomerfoto van Giessen-Oudekerk ophangen. Het leek ons leuk om iedereen de mogelijkheid te geven om een foto in te sturen. Daaruit wordt tijdens de opening twee foto’s gekozen. U kunt uw foto digitaal insturen naar Info@oudkerksbelang.nl


16-05-2016

Groenplein

Er wordt druk gewerkt aan de Oudkerkseweg en het Groenplein. Ons bereikten wat vragen hoe het Groenplein er uit gaat zien. Daarom onderstaand nogmaals een aantal artist impressions van de plannen.

Klik hier om het volledige plan te downloaden.09-05-2016

Renovatie duikerbrug Kloevelaan

Deze week zal worden begonnen met het renoveren van de duikerbrug in de Kloevelaan. Planning is dat de werkzaamheden 17 juni zullen zijn afgerond.

Voor de renovatie zal de Giessen aan beide zijden van de brug worden afgedamd zodat het metselwerk kan worden gerenoveerd. Verder zullen het betonwerk en de voetpaden op de brug worden hersteld. De rijbaan zal dus niet worden afgesloten.


23-04-2015

Vertraging reconstructie Oudkerkseweg

Omdat Stedin in verband met de veiligheid volgende week toch de hoofdgasleiding gaat vervangen in fase 1 en 4 (Oudkerkseweg) zal het  werk 2 weken vertraging oplopen.

Voor fase 2 (Groenplein/Damseweg) en fase 3 (Torenweg) maakt Stedin op korte termijn opnieuw proefsleuven om de gasleiding te bekijken.


23-03-2016

Onderhoud duikerbrug Kloevelaan uitgesteld

De voor maart 2016 geplande werkzaamheden voor het grootonderhoud aan de duikerbrug bij de Kloevelaan zijn uitgesteld naar eind april i.v.m. met extreem lange levertijden van enkele materialen


23-03-2016

Reconstructie Oudkerkseweg/Groenplein

Namens de Gemeente Giessenlanden informeren wij u over de werkzaamheden aangaande de reconstructie van het centrum van Giessen Oudekerk.


Aannemersbedrijf Wallaard BV uit Noordeloos zal begin april 2016 starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Om rekening te houden met de bereikbaarheid van de omgeving en de contacten met de brandweer is het werk in vier fasen verdeeld.


Fase  Omschrijving Wanneer


Fase 1

Begin april 2016

Oudkerkseweg 28 – 48, vanaf Hardinxveld-Giessendam richting Giessenburg  


Fase 2

Half april 2016

Damseweg, vanaf de Torenweg naar de Oudkerkseweg 28

Fase 3

Begin mei 2016

Torenweg, zijweg van de Damseweg  


Fase 4

Nog niet bekend

Vanaf de School tot Oudkerkseweg 8


De werkzaamheden in verband met de wegreconstructie en die aan de kabels en leidingen zijn veelomvattend en hangen nauw met elkaar samen. We kunnen hierdoor helaas geen exacte data per fase aangeven. Wij sturen er uiteraard op dat de werkzaamheden zo efficiënt mogelijk op elkaar aansluitend uitgevoerd worden.


In iedere fase (1 tot en met 4) worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 Opbreken asfalt en fundering;

 Aanbrengen glasvezel;

 Vervanging huisaansluiting van Stedin – gas;

 Aanleg waterleiding van Oasen;

 Aanbrengen nieuwe fundering inclusief aanbrengen wapening;

 Aanbrengen opsluitbanden en bestrating;13-02-2016

16-02 Afsluiting Bovenkerkseweg

De gemeente heeft ons laten weten dat de Bovenkerkseweg op dinsdag 16-02 ter hoogte van nummer 53 zal zijn afgesloten voor motorvoertuigen. Voor fietsers en voetgangers zal er wel een doorgang zijn.
Van Voskuilen zal die dag in opdracht van Stedin en Oasen werkzaamheden verrichten aan een huisaansluiting.
Hiervoor moet de weg afgesloten worden omdat de kabels en leidingen zich midden in de weg bevinden.
De werkzaamheden en de afsluiting gaan ongeveer een dag duren.
De bewoners tussen de Peursumse Vlietbrug en de Damseweg zijn inmiddels op de hoogte gebracht door middel van een bewonersbrief die is rondgebracht door Van Voskuilen.
De gemeente is er zich van bewust dat dit, mede gezien de afsluiting van de Peursumse Vlietbrug, voor aanzienlijke overlast zal zorgen, maar deze werkzaamheden kunnen helaas niet worden uitgesteld.


27-01-2016

Opening steiger

Vrijdagmiddag 29 januari zullen wethouder Teus van Houwelingen en dorpsraad voorzitter Ronald van Someren om half 3 de geheel gerenoveerde steiger officieel in gebruik nemen. De Steiger is de afgelopen maanden geheel onder handen genomen en omgetoverd in een prachtige plek in ons dorp.

Naar aanleiding van de prachtige renovatie organiseren we in het voorjaar een gezellig openningsfeest. Hier zullen we u op een later tijdstip over informeren.17-01-2016

Werkzaamheden Oudkerkseweg / Groenplein

De voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie van het Groenplein en de Oudkerkseweg zullen deze maand starten.

Planning is om in maart te beginnen met de uitvoering. De afronding is gepland in juli.


Binnenkort zal een bouwbord worden geplaatst bij de Damseweg. (Zie foto)07-01-2016

Vernieuwing Peursumse Vlietbrug

Op maandag 11 januari starten de uitvoerende werkzaamheden aan de Vlietbrug. Vanaf 25 januari zal de brug afgesloten zijn voor alle verkeer. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De verwachting is dat de nieuwe brug medio juli/augustus 2016 open kan. Hieronder een ontwerp hoe de brug eruit gaat zien.


15-12-2015

Onderhoud brug Kloeve

De gemeente heeft aangegeven dat er in maart groot onderhoud zal worden uitgevoerd aan de duikerbrug in de Kloevelaan. Met name het metselwerk is aan onderhoud toe. Om dit te kunnen uitvoeren zal aan weerszijden van de brug een tijdelijke damwand worden geslagen.


25-11-2015

AED’s  -  Hart Veilig Wonen  -  Vrijwilligers

Zoals u weet heeft ons dorp sinds 8 september 3 AED’s. Wij als dorpsraad willen ons dorp per 1 januari 2016 gaan aansluiten bij Hart Veilig Wonen.


Nu zoeken wij vrijwilligers die zich ook willen aanmelden bij Hart Veilig Wonen, zodat deze vrijwilligers binnen 6 minuten kunnen helpen bij reanimatie. Kijk voor meer informatie op de site van www.hartveiligwonen.nl


Van de vrijwilligers wordt het volgende gevraagd:

- Het hebben gevolgd van een erkende reanimatietraining of bereid zijn deze te volgen.

- Het 24 uur per dag en 7 dagen per week een oproep willen en kunnen ontvangen.

- Het jaarlijks volgen van een vervolgtraining van Hart Veilig Wonen.


U kunt zich opgeven door een mail met uw naam, telefoonnummer, wel of geen erkende reanimatietraining te sturen naar info@oudkerksbelang.nl


Ook wordt huis aan huis een flyer verspreid (zie foto). Hierin is een aanmeldstrook opgenomen. U kunt zich door middel van deze strook opgeven.

U kunt deze flyer ook hier downloaden27-10-2015

Definitief plan Oudkerkseweg - Groenplein

De gemeente heeft haar definitieve plannen voor het Groenplein en de herinrichting van de Oudkerkseweg bekend gemaakt. De planning is dit jaar te starten met de werkzaamheden. April 2016 moet  alles zijn afgerond.

Klik hier voor de definitieve plannen.


27-10-2015

Nieuw Groenplein in vogelvlucht.

Een leuk filmpje met een impressie van het nieuwe Groenplein vindt u hier.


26-10-2015

Herinrichting “Steiger”

Zaterdag 24 oktober is begonnen met het opknappen van de Steiger. Eerste taak was het leeg maken van het terrein zodat de aannemer aan de slag kan met het herinrichten van het terrein.


10-10-2015

Plannen Groenplein

Al geruime tijd wordt er gewerkt aan plannen om het Groenplein op te knappen. De gemeente heeft nu haar voorlopige plannen voor het plein bekend gemaakt. De plannen zijn nog niet definitief en kunnen dus nog worden gewijzigd. In het plan dat nu voor ligt is het idee mee genomen

 om de zit elementen te voorzien van oud hollandse  stoelleuningen uitgevoerd in metaal (zie tekening hier onder).


Het leuke is nu dat er een mogelijkheid is om uw eigen stoel hier model voor te laten staan. Heeft u dus thuis zo’n stoel, maak er dan een foto van en mail die naar de dorpsraad. Misschien staat “uw stoel” binnenkort dan wel op het groenplein.


Uiteraard komt de vlaggenmast terug op het Groenplein en wordt ook het kunstwerk teruggeplaatst.

Klik hier om het  

volledige plan te downloaden.De gemeente had gepland de werkzaamheden in oktober te starten, maar dit kregen de nutsbedrijven niet ingepland. Om te voorkomen dat de straat meerdere keren moet worden opengebroken om leidingen en kabels te leggen zal dus later worden begonnen.


Wanneer bekend is wanneer de werkzaamheden beginnen laten wij u dit weten via deze site en facebook.


05-10-2018

De steiger gaat op de schop

Een plan waar de dorpsraadzich sinds de oprichting ruim anderhalf jaar geleden druk mee heeft bezig gehouden is het opknappen van de Steiger. De steiger is duidelijk aan een opknapbeurt toe en de dorpsraad heeft naar aanleiding daar van het initiatief genomen om te kijken of het financieel mogelijk was het complete terrein opnieuw in te richten zodat het gebruiksgemak wordt vergroot en er een meer open en uitnodigend karakter aan de steiger kon worden gegeven.

De financiën werden voor het grootste gedeelte in het jaarlijks door de gemeente beschikbaar gestelde budget voor de dorpsraad gevonden, zodat het project doorgang kan vinden.Zaterdag 24 gaat eindelijk de eerste schop de grond in. Het bestuur van de Dorpsraad zal zelf de armen uit de mouwen steken en samen met de aannemer het terrein leeg maken, zodat kan worden begonnen aan het opnieuw inrichten en opknappen van het terrein.

In de toekomst bestaat de kans dat we een beroep zullen doen op de bewoners om een handje te helpen maar de 24e is dit echter nog niet nodig omdat er dan vooral met zwaar materieel gewerkt zal gaan worden. U kunt uiteraard wel een kijkje komen nemen.

Geprobeerd zal worden de steiger voor de winterperiode klaar te hebben, zodat er in geval van iijspret weer gebruik van kan worden gemaakt. Zoals u zult begrijpen zal de steiger in de periode van de werkzaamheden niet beschikbaar zijn voor publiek.


03-09-2015

Bezoek Burgemeester en Wethouders
Dinsdag 8 september zullen Burgemeester en Wethouders Giessen-Oudekerk bezoeken om zich persoonijk op de hoogte te laten stellen van de zaken waar de dorpsraad zich mee bezig houdt. Ze zullen o.a. een rondje door het dorp maken om een aantal projecten met eigen ogen te aanschouwen.

AED's (defibrilatoren)
Wellicht heeft u ze al zien hangen. Deze week zijn er op 3 plaatsen verspreid over het dorp 3 AED's geplaatst. De AED's hangen op de volgende adressen;

Oudkerkseweg 70 (bij voordeur school)
Bovenkerkseweg 50 (De Hek)
Binnendamseweg 47 (Jan van der Vlies)


De dorpsraad is bijzonder blij en trots dat we, als eerste dorp in Giessenlanden, door middel van deze AED's kunnen bijdragen aan het sneller kunnen helpen in het geval iemand een hartstilstand krijgt en we daarmee hopelijk levens kunnen redden.
Onze dank gaat ook uit naar buurtvereniging "Het vijde Rad" die 1 AED hebben geschonken.
De officiële ingebruikname van de AED bij de school zal dinsdag 8 september door Burgemeester Werner ten Kate worden gedaan.

Oudkerkseweg en Groenplein
In oktober zal er worden begonnen met de herinrichting van de Oudkerkseweg en het Groenplein. De gemeente heeft er voor gekozen de Oudkerkseweg te bestraten met rode en gele klinkers. Het definitieve ontwerp van het groenplein staat nog niet vast. Zeker is wel dat met een aantal wensen van bewoners die naar voren kwamen op de inloopavond rekening zal worden gehouden.


11-07-2015

Proefvak klinkers gereed

Afgelopen dagen heeft de gemeente het proefvak met klinkers bij het Groenplein aangelegd. Kijk hier voor meer foto’s


24-06-2015

Proefvak klinkers bij Groenplein

In tegenstelling tot eerdere berichten is de gemeente van plan een proefvak met klinkers aan te gaan leggen bij het Groenplein. Dit zal gebeuren op de plek waar de bestrating nu ook al uit klinkers bestaat (zie foto)

De gemeente verwacht het 1e proefvak binnen 2 weken aan te kunnen leggen. Het idee is 4 keuren in 2 patronen aan te leggen en 2 standaard kleuren en 2 alternatieven. De gemeente test dan niet de overgangsconstructies tussen klinkers en asfalt.

Pas na deze proef wordt bepaald of er nog een 2e proefvak zal worden aangelegd waarbij de overgangen tussen asfalt en klinkers wordt getest.02-06-2015

Proefvakken

De gemeente wil binnenkort een tweetal proefvakken met klinkers op de Oudkerkseweg aanleggen, zodat de bewoners in de praktijk kunnen zien hoe de weg er uit kan komen te zien. Ook kan zo worden ervaren hoe het is als de weg is beklinkerd in plaats van geasfalteerd. Het staat dus niet vast dat de weg er ook daadwerkelijk zo uit komt te zien.

Met deze proefvakken wil de gemeente tevens de diverse overgangsconstructies (kruisingen en overgangen in maximum snelheid) in de weg testen zodat kan worden gezien of deze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de veiligheid op de Oudkerkseweg.


Uiteraard horen wij graag hoe u deze klinkerstroken ervaart

Onderstaand de beoogde locaties van de proefvakken.

(Klik op de foto’s voor een vergroting)29-05-2015

INLOOPAVOND OUDKERKSEWEG
Zoals u wellicht weet heeft de gemeente plannen on de Oudkerkseweg en het Groenplein te herinrichten. De gemeente Giessenlanden organiseert daarom 9 juni een inloopavond in de oude school over deze plannen. Op deze avond kunt u de plannen van de gemeente bekijken en ook zelf uw mening er over geven.

Ook de dorpsraad zal met een stand aanwezig zijn om ideeën die onder de inwoners over de inrichting van het Groenplein leven te peilen.

De avond wordt gehouden in de Oude School en zal duren van 18.30 tot 21.30 uur

29-05-2015
BEWONERSAVOND
Graag nodigen wij u uit voor een bewonersavond die we 17 juni organiseren.

Tijdens deze bijeenkomst zullen we u bijpraten over de activiteiten waar de dorpsraad zich het afgelopen jaar heeft bezig gehouden. Op verzoek van de gemeente zijn we ook bezig geweest met een Dorps Ontwikkelings Plan (DOP). Denkt u hierbij aan het verbeteren van de leefbaarheid maar ook aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van woningbouw in ons dorp.

Glasvezel
Deze avond zal er ook een vertegenwoordiger van de stichting Giessenlandennet aanwezig zijn om al uw vragen omtrent de aan te leggen glasvezelkabel.
De avond zal worden gehouden in Olt Ghiessen. Aanvang 19.30 uur.


24-04-2015

Groen licht voor glasvezel

De gemeenteraad van Giessenlanden gaf in de raadsvergadering op 23 april het groene licht voor de aanleg van glasvezel. De aanleg wordt gerealiseerd door GiessenlandenNet, een stichting met een bestuur van inwoners uit Giessenlanden.

De uitrol van glasvezel zal in de tweede helft van 2015 starten en medio 2016 gereed zijn. Meer info en de mogelijkheid om alsnog in te schrijven voor een abonnement vindt u op www.giessenlandennet.nl


16-04-2015

Sociaal Team

Sinds 1 januari is in de gemeente Giessenlanden een sociaal team actief.

Iedereen heeft af en toe een steuntje in de rug nodig. Het sociaal team ondersteunt en denkt mee over uw vragen, zoals: wat kunt u zelf nog doen? En hebt u buren, familie en vrienden die u kunnen helpen? Maar ook kerkgenoten en contacten uit het verenigingsleven kunnen vaak meer voor u betekenen dan u denkt. U staat hierbij aan het roer, denkt en doet mee. Het sociaal team ondersteunt u o.a. op de volgende gebieden;


• schulden/inkomen

• eenzaamheid

• woonproblemen

• gezondheid

• emotionele problemen

• relaties

• opvoeding

• participatie

• ondersteuning/begeleiding


Klik hier voor de folder van het sociaal team

Voor direct contact kunt u bellen met(0183) 583917 of mailen naar; sociaalteam@giessenlanden.nl.


02-04-2015

College B&W steunt plan B glasvezel

De aangepaste businesscase van Stichting GiessenlandenNet kan de goedkeuring wegdragen van het Giessenlandse college. De gemeenteraad wordt dan ook geadviseerd in april positief te besluiten over de aanleg van een glasvezelnetwerk in Giessenlanden.

Aanvankelijk stelde de gemeente een deelname van 51% als voorwaarde voor financiële participatie. Dit percentage is echter niet gehaald. Gemiddeld kwam het uit op ongeveer 30%, met uitschieters naar boven (Giessen-Oudekerk, 53%) en naar beneden (Arkel, 19%).

“Dat zorgde even voor een mineurstemming”, aldus wethouder Teus van Houwelingen, “maar men is opnieuw gaan rekenen en heeft het plan afgeslankt en bijgesteld.”

Besparing
Het alternatieve plan laat zien dat er twee miljoen euro bespaard kan worden door alleen de aangemelde gebruikers aan te sluiten. Bij inwoners die niet meedoen, wordt de glasvezelkabel tot aan de erfgrens aangelegd. Zij kunnen later alsnog relatief eenvoudig worden aangesloten, als ze dat wensen.

In andere gemeenten waar een glasvezelnetwerk is aangelegd, is gebleken dat er alsnog aanmeldingen komen zodra daadwerkelijk met de aanleg wordt gestart. Er wordt dan ook verwacht dat het deelnamepercentage in Giessenlanden nog minimaal 5% zal stijgen en wellicht zelfs 10%.
Het breakevenpoint voor de nieuwe businesscase ligt op een deelname van circa 35%. Boven de 35% is er een positief resultaat.

Lening
In het glasvezelnetwerk moet 7 miljoen euro worden geïnvesteerd. Particuliere investeerders zorgen voor 700.000 euro. De gemeente Giessenlanden zal 6,3 miljoen euro -tegen marktconform condities- lenen aan Stichting GiessenlandenNet en GiessenlandenNet BV.

Als het deelnamepercentage boven de 40% komt, moet de benodigde investering evenredig stijgen. De gemeente zal dan haar participatie met maximaal 1.350.000 euro verhogen.

“Wij vinden het een goede businesscase”, zegt Van Houwelingen. “We zijn erg in ons nopjes dat het kan doorgaan, want ook dit project bevordert de leefbaarheid en geeft een lokale economische impuls.”

Als de gemeenteraad in april positief besluit, zou de aanleg van het glasvezelnetwerk volgens een eerste voorzichtige schatting eind 2016 rond kunnen zijn.

(Bron www.hetkontakt.nl)26-01-2015

Parkeerplaats achter de Soos

Vanaf vrijdag 30 januari zal de firma Weijman vastgoed onderhoud werkzaamheden gaan verrichten aan huurhuizen van Kleurrijkwonen in Giessen-Oudekerk.

Hiervoor zal de parkeerplaats achter de soos als opstal van containers en een schaftkeet worden ingericht.

Voor deze locatie is gekozen omdat hier het minst overlast zal zijn voor omwonenden.
De werkzaamheden gaan volgens Wijman ongeveer 4 weken duren.


26-01-2015

Burgernet

Werk samen met uw gemeente en politie aan veiligheid in ons dorp. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.

Schrijf je vandaag nog in via www.burgernet.nl

Wanneer u deelnemer bent, ontvangt u een spraak- of sms-bericht met het verzoek in uw buurt uit te kijken naar een persoon of voertuig. Het is ook mogelijk om een app te dowloaden zodat de waarschuwing via die app ontvangt.

Heeft u informatie dan kunt u rechtstreeks met de meldkamer bellen via het gratis Burgernetnummer 0800-0011.

Burgernet wordt ingezet bij bijvoorbeeld:

In sommige gemeenten maakt Burgernet gebruik van e-mail om u te informeren over een verdachte of onveilige situatie, of om te vragen of u iets gezien heeft in uw buurt.


15-12-2014

Glasvezel

In ruim 2 maanden tijd koos bijna 30% van de Giessenlanders voor een glasvezelabonnement. In Giessen-Oudekerk zelfs ruim 49%. Dat is niet de benodigde 51. Toch leert navraag ons dat zoiets in Nederland nog niet is gepresteerd. Deze uitslag biedt dus perspectief voor de toekomst.

Veel bewoners zijn positief, met name in de buiten gebieden, ondanks het prijskaartje dat voor deze bewoners aan het project hangt.

Het bestuur van de stichting Giessenlandennet inventariseert de komende tijd alle aanmeldingen en de topografische dichtheid ervan. In januari worden alle inwoners geinformeerd over de status en een eventueel vervolg.

U kunt zich nog steeds aanmelden. Ook deze aanmeldingen tellen mee voor de 51%

www.giessenlandennet.nl


15-12-2014

Fietspad geopend

Het fietspad langs de Damseweg is vandaag officieel geopend door Gedeputeerde van de provincie mevrouw De Bondt. Zij deed dit samen met enkele leerlingen van onze basisschool.

Ook werd er een boom geplant en een bord onthuld.

Meer foto’s vindt u hier


04-12-2014

15 december opening fietspad Damseweg

Er wordt al geruime tijd hard gewerkt aan het fietspad langs de Damseweg. Het resultaat ziet er prachtig uit en wat belangrijker is, er is een veilige route voor fietsers gecreëerd van ons dorp naar de provinciale weg.

Maandag 15 december zal het fietspad officieel worden geopend door gedeputeerde mevrouw De Bondt van de provincie Zuid-Holland.

Eregasten bij deze opening zijn de kinderen van groep 7 en 8 van OBS Giessen-Oudekerk die een boom zullen planten.

De officiële opening zal rond 11 uur zijn.


20-11-2014

Glasvezel avond druk bezocht


Aansluitkosten gehalveerd???

Zo’n 70 dorpsbewoners hebben gisteren de moeite genomen naar de oude school te komen om zich te laten informeren over het mogelijk aan te leggen glasvezel netwerk in Giessenlanden.

Na een introductie door Oudkerks Belang voorzitter Ronald van Someren werd door de bestuursleden van de stichting Giessenlandennet een presentatie gegeven over hoe, wat en waarom het belangrijk is een glasvezelnetwerk aan te leggen in ons dorp. Uiteraard was er ook ruim de gelegenheid vragen te stellen waar de aanwezigen gretig gebruik van maakten.

Voor de bewoners buiten de bebouwde kom en buitengebieden had de stichting nog een interessante mededeling. Mocht het namelijk zo zijn dat 70% of meer van deze bewoners mee doet aan het glasvezelproject zullen de aanlegsluitkosten voor deze bewoners worden gehalveerd. Dus voor buiten de bebouwde kom niet € 350,= maar € 175,= en voor de buitengebieden niet € 750,= maar €375,=. Voorde bewoners van deze gebieden een mooie kans om op de toekomst te zijn voorbereid met een modern glasvezel netwerk.

Na afloop werd onder het genot van een door de dorpsraad aangeboden consumptie nog even nagepraat en waren overwegend enthousiaste geluiden tevoren en werden zelfs door verschillende bewoners al inschrijvingsformulieren ingevuld.

Al met al een interessante en geslaagde avond.

Wilt u zich ook inschrijven voor het glasvezelnetwerk? Doe dit dan VOOR 15 DECEMBER op www.giessenlandennet.nl


28-10-2015

Informatieavond Glasvezel

Op woensdag 19 november zullen we samen met de stichting Giessenlandennet een informatie avond organiseren in de Oude School.

Aanvang is 20.00 uur


U heeft ongetwijfeld de laatste tijd gehoord dat de gemeente Giessenlanden het plan heeft opgevat om voor alle inwoners van Giessenlanden een glasvezelnetwerk voor internet, televisie en telefonie aan te leggen.

Omdat we in het dorp merken dat er nog veel onduidelijkheden bestaan over de voordelen die dit netwerk biedt en hoe één en ander werkt denken we dat het goed is deze avond te organiseren. Er zal op deze avond een presentatie worden gegeven door de bestuursleden van de stichting en u zult zeker in de gelegenheid worden gesteld al uw vragen te stellen.


Voor meer informatie kunt u alvast terecht op www.giessenlandennet.nl25-10-2014

Mogelijk zieke bomen Torenweg

We hebben bericht ontvangen van de Gemeente en Overwaard dat de bomen langs de Torenweg waarschijnlijk ziek zijn. Dit zal worden onderzocht en mocht dit inderdaad het geval zijn zullen de bomen helaas moeten worden gekapt. Er zullen in dat geval nieuwe bomen worden aangeplant.


08-10-2014

Fietspad Damseweg

Zoals u vast wel heeft gezien wordt er sinds eind september hard gewerkt langs de Damseweg om daar een fietspad aan te leggen. Als het fietspad klaar is zal het voor fietsers een stuk veiliger zijn om richting Brandwijk te fietsen. Gezien het feit dat veel schoolkinderen deze route gebruiken een prima ontwikkeling.

Het Waterschap heeft bovendien een verzoek bij de gemeente ingediend om de bebouwde kom iets richting de polder te verschuiven, zodat fietsers in een 30 km-zone, en dus veiliger, de weg weer op komen.

Het fietspad zal naar verwachting nog dit jaar klaar zijn.


14-07-2014

Paardenpoep

De laatste tijd krijgt het bestuur steeds vaker

klachten over paardenuitwerpselen die op de

openbare weg liggen. Veel paardenliefhebbers

ruimen de poep al op als deze door hun paard

wordt gedropt maar helaas laat een ander deel van de ruiters het gewoon op straat achter. Dit zorgt, met name tijdens en na regen, voor

gevaarlijke situaties door gladheid. Bovendien

is het natuurlijk niet fris wanneer zo’n hoop voor je uitpad op straat ligt….


De APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is hierover overigens duidelijk.

Hierin staat namelijk in artikel 2.58 dat het niet is toegestaan paarden ( en pony’s en honden) te laten poepen op straat. Mocht dit toch gebeuren dienen de uitwerpselen te worden opgeruimd.


In een plattelandsgemeente horen natuurlijk paarden thuis, maar laten we er voor zorgen dat het veilig en fris blijf op straat.


Klik hier voor de volledige tekst van de APV


14-07-2014

Verslag info-avond bestuurlijke verandering

Ruim 20 belangstellenden hadden de moeite genomen op 2 juli naar de oude school te komen voor de informatie avond over de bestuurlijke veranderingen die de komende jaren op stapel staan. Na een korte introductie door voorzitter Jan Ottervanger werd door wethouder Snoek een presentatie gehouden over de voorstellen zoals die door de commissie Schut zijn gepresenteerd.

Hierna konden de aanwezigen op verschillende borden hun ideeën over verschillende thema’s schrijven. Een groot aantal, soms verrassende, ideeën verschenen op de borden. Na het opschrijven van de ideeën konden de aanwezigen door middel van het plakken van rode en groene stickers aangeven met welke ideeën ze het eens waren en met welke niet.


Hieruit kwam naar voren dat de aanwezigen vooral bezorgd waren over de financiële gevolgen voor de gemeentelijke reserves. Ook hetidee om 1 grote gemeente Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komt op steun van veel van de aanwezigen rekenen.


De gemeente gaat de de ideeën verzamelen, ook de iedeeën uit de andere kernen en heeft aangegeven deze in de besluitvorming te zullen meenemen.


Al met al een interessante en gezellige avond.04-06-2014

2 juli Info avond gemeentelijke herindeling

Als u het regionale nieuws volgt, ziet u de volgende begrippen de laatste tijd vaak voorbij komen: commissie Schutte, gemeentelijke herindeling, fuseren en regionale samenwerking. Niet voor niets. Want dit zijn belangrijke zaken voor de gemeente Giessenlanden. Wat betekent dit allemaal? En wat merkt u ervan? Hierover praten we u graag bij. Daarom organiseert de gemeente binnenkort in elk dorp een bijeenkomst over de bestuurlijke toekomst van Giessenlanden. Uiteraard bent u van harte welkom. Want we vinden het belangrijk samen van gedachten te wisselen over deze actuele thema’s.

Datum; 2 juli 2014

Aanvang; 19.30 uur

Locatie; De Oude School24-06-2014

Test LED lantaarnpalen Binnendamseweg

U zult misschien wel hebben opgemerkt dat op het begin van de Binnendamseweg, net buiten de bebouwde kom, een aantal verschillende lantaarnpalen zijn geplaatst met verschillende armaturen met LED-verlichting.

Dit is een test om uit te proberen welke het beste bevalt.


28-05-2014

Stand van zaken

Het is de afglopen tijd wat stil geweest op de site maar achter de schermen zijn we als dorpsraad druk bezig geweest met een aantal zaken die tijdens de bewonersavond van 11 maart uit de ideeënbus kwamen.


Een aantal zaken hiervan zijn zelfs al gerealiseerd of in een vergevorderd stadium.


Zo hebben we met de gemeente afgesproken dat “De Stijger” een grondige opknapbeurt gaat krijgen en de bermen in ons  dorp vanaf 2015 minimaal 6 keer per jaar gemaaid gaan worden in plaats van de huidige 3 keer.


Verder zijn we aan het kijken om in ons dorp op strategische plaatsen een drietal AED-kasten te plaatsen. Door deze kasten verspreid door het dorp te plaatsen zijn deze sneller te bereiken in geval van noodsituaties waardoor mogelijk levens gered kunnen worden.


Het sintelpad langs het Kloevemeer is op verschillende punten opgeknapt en er is inmiddels al een aansluiting gemaakt tegenover de H.J. Van Dijkstraat. Ook zijn een aantal vuilnisbakken geplaatst zodat hondenbezitters de uitwerpselen van hun viervoeters makkelijker kunnen opruimen


In het buitengebied zullen de bankjes worden opgeknapt en zullen weer vuilnisbakken worden geplaatst die regelmatig geleegd zullen worden


Klik hier voor meer informatie over lopende projecten.